123

August 30, 2013

Vampire Reborn 9.9f.w3x

Map Vampire Reborn 9.9f by heroes1412 (30/8/2013)
Remaked by heroes1412

Mode: -rs -tm -g -rp -wolf -clear

Changelogs v9.9f:
+ Thêm 3 con chym, khi giết chym sẽ được ngẫu nhiên 5 vàng hoặc 2000 gỗ. Khi chym chết sẽ tự hồi sinh tại điểm bất kỳ.
+ Human không thể mua đồ/sách tại nhà của Vampire.
+ Thêm command -tm : Bỏ chế độ thời gian thua của Vampire nếu k giết hết Human.

+ Fix lại địa hình, tránh bug.
+ Fix các lỗi gây mất cân bằng game (Vampire hay Human mà kêu khó xây, khó farm thì xem lại bản thân nhé)

Category: Tower Defense (Cooperative)
Tileset: Icecrown Glacier
Dimensions: 128x128
Playable Area: 128x128
Recommended Players: 5v1 or 10v2
Size: 1660.2 KB
Submitted: 30 Aug 2013 11:24

Load disqus comments

0 comments