123

September 26, 2014

Hero Defense God 2.2

Map Hero Defense God 2.2.w3x by Alone (VietNam) - Garena: Alone--We

Fix lỗi Thần Tối Cao nhặt được item - nhặt sẽ rớt ra ngoài nhá =]]z vui lắm cơ
Hồi sinh nhà tăng lên 100k vàng và 150 gỗ

Category: Hero Defense
Tileset: Lordaeron Summer
Dimensions: 256x256
Playable Area: 244x244
Recommended Players: Fan Anime
Size: 5294.3 KB


Load disqus comments

0 comments