123

July 15, 2015

Huyen Thoai Vo Lam (Defense) v4.5

Map Huyen Thoai Vo Lam (Defense) v4.5.w3x by Nh Blade Master (VietNam)

Cap nhat: F9 de xem chi tiet (F9 More info in game)
Command: vn, -rp, -swap, -ma, -cl

Map hiện tại có 33 hero, lấy ý tưởng từ các game online Kiếm Thế, Thiên Long Bát Bộ, Võ Lâm 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ,...

Nhiệm vụ chính: Phòng thủ


Chế độ: có 4 chế độ
- Dễ: mỗi 7 level sẽ có 1 boss xuất hiện, giết boss 5 sẽ win
- Bình thường: level 5,10,16,25,32, xuất hiện Âm Binh (dame cao, hp cao, có stun)
- Khó: Giống bình thường, nhưng ở level 13,19,26,31, xuất hiện boss thủ lĩnh (dame cao, hp cao, sử dụng skill)
- Địa Ngục: Giống khó, nhưng sau khi giết boss 5 sẽ không Win, mà tiếp tục 7 level nữa với Quái cực mạnh (dame cao, Hp cao), sau 7 level sẽ xuất hiện boss cuối

Event: Có 2 event, sau level 6 và level 20

Cách chơi: đơn giản, vào game train level, train gold, lumber sau đó săn boss up item, phòng thủ


Các lệnh trong Map: vn (về nhà)
  • Item: 4 Item cơ bản, Giáp, Mũ, Đai, Kiếm => Nâng cấp +4
  • Săn thủy tinh để nâng cấp Item +4 => Trang bị thường, tinh luyện, truyền thuyết (có 3 loại trang bị ứng với 3 loại thủy tinh Sức mạnh, nội công, thân pháp)
  • Quan Ấn: Khi đủ tiền và danh vọng(Lumber: có được khi đánh quái và event) có thể mua quan ấn Hiệu úy, sau đó nâng cấp lên Thống lĩnh, Phó Tướng, Đại Tướng, Nguyên soái
  • Trang sức: hợp nhất Mũ, Giáp, Đai +4 => hạng liên, dùng huyền tinh 1,2,3,4 để nâng cấp hạng liên (có tỉ lệ thành công)


Còn 1 số Item do boss rơi ra

H­ướng dẫn ghép Item cho những bạn cần
Link mf: http://www.mediafire.com/download/6o3143hke6wywhf/

Load disqus comments

0 comments