123
Showing posts with label Divide and Fight. Show all posts
Showing posts with label Divide and Fight. Show all posts

March 26, 2014

Divide and Fight 2.21


Map Divide & Fight v2.21 by Leo Oblivion (Vietnam)

Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion
Language map: Vietnamese

Naruto Divide & Fight v2.21 Features:

Name Map: Divide & Fight v2.21
Category: Hero Arena
Tileset: Lordaeron Summer
Dimensions: 96x96
Playable Area: 96x96
Recommended Players: 2-4-6-8-10
Size: 6565.1 KB
Created by Leo Oblivion

Download: Game2e.com Divide and Fight v2.21.zip
Read more

May 21, 2013

Divide and Fight v2.15e

Map Divide & Fight v2.15e by Leo Oblivion (Vietnam) - Update May/22/2013

Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion
Language map: Vietnamese

Naruto Divide & Fight v2.15e Features:
  • Name Map: Naruto Impact [MN] 1.7a.w3x
  • Category: Hero Arena
  • Tileset: Lordaeron Summer
  • Dimensions: 96x96
  • Playable Area: 96x96
  • Recommended Players: 2-4-6-8-10
  • Size: 6565.1 KB
  • Created by Leo Oblivion


Note: You must install the latest Warcraft 3 patch version 1.24e to play this map.
Read more

April 18, 2013

Divide and Fight v2.15.w3x

 
Map Divide & Fight v2.15 - Divide and Fight 2.15 by Leo Oblivion (Update April/19/2013)
Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion (Creat by Vietnam - Language map: vietnamese)
You must install the latest Warcraft 3 patch (version 1.24b or newer) to play this map.

Category: Hero Arena
Recommended Players: 2-4-6-8-10
Size: 6565.1 KB
Read more

April 14, 2013

Divide and Fight Defend v1.1c.w3x


Map Divide And Fight Defend v1.1c.w3x by Lowji, Leo Oblivion (VietNam)
Language map: Vietnamese – map update March/27/2013…Have fun to play this map
What do you think this map?Category: Hero Defenses

Read more

Divide and Fight SV 1.03c.w3x

Map Divide And Fight Defend v1.03c.w3x by Lowji, Leo Oblivion (VietNam)

Language map: Vietnamese
Phát Triển: Idol…Vuive, SOS.Ajenkul+ Đồ họa, giao diện đẹp
Category: Hero Defenses

Read more

March 18, 2013

Divide And Fight Defend v1.0b

Map Divide And Fight Defend v1.0b.w3x by Lowji, Leo Oblivion (VietNam)

Language map: Vietnamese
Phát Triển: Idol...Vuive, SOS.Ajenkul

+ Đồ họa, giao diện đẹp
+ Hệ thống nhiệm vụ khá vui nhộn.
+ Hệ thống thiên thần hấp dẫn, sở hữu những bộ cánh bạn chưa từng thấy được mang ở Divide And Fight.
+ Hệ thống AI của Enemy Team, sẽ làm bạn khó lòng nào mà chinh phục map nhé.
+ Hệ thống PET thông minh, đa dạng.
+ Chế độ chơi:
- Dễ (1 x players) [1 Creep tương đương với 1 người chơi].
- Thường (3 x players + 30% sát thương) [3 + 1 Creep tương đương với 1 người chơi + Creep tăng thêm 30% sát thương].
- Khó (5 x players + 70% sát thương) [5 + 1 Creep tương đương với 1 người chơi + Creep tăng thêm 70% sát thương].
Category: Hero Defenses
Read more

March 17, 2013

Divide and Fight SV 1.03b.w3x


Map Divide and Fight SV v1.03b by Leo Oblivion (VietNam)
If you find bugs, please comment here…Good luck and have fun

Mode:
-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero
-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định
Read more